Услугата за припејд регистрација е моментално недостапна. Доколку и понатаму се соочувате со проблеми Ве молиме пријавете во Центарот за грижа за корисници на бројот 02/181.

контакт


%%v_FLG%% %%v_IP%%
%%v_CR%% ,%%v_RG%%, %%v_CI%%
%%v_OS_IMG%% %%v_OS%%
%%v_BRW_IMG%% %%v_BRW%%